ACE påskyndar elektrifieringen av transportsektorn

Transportsektorn står för närmare en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Ska uppsatta miljömål nås behöver omställningen från fossila bränslen gå snabbt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att påskynda elektrifieringen i transportsektorn och övriga samhället skapas nu ett världsledande kompetenscenter i Skellefteå, Arctic Center of Energy (ACE).

Transportsektorn står för närmare en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Elektrifiering är framtiden. Alla aktörer inom transportsektorn elektrifierar idag sina fordonsflottor och utvecklingen går rasande snabbt. I det arbetet har batterier en avgörande roll.

- Batterier möjliggör lagring av energi vilket är helt avgörande för att omställningen i transportsektorn och samhället i övrigt ska lyckas. Efterfrågan på batterier är enorm, säger Katarina Borstedt, Director talent strategy på Northvolt.

Norra Sverige har tagit täten i den gröna omställningen. Den storskaliga tillgången till förnybar och tillförlitlig energi har gjort regionen till en hotspot för framtidens hållbara industrier. I Skellefteå växer nu Northvolts första gigafabrik fram. Där ska världens grönaste batteri produceras.

- Skellefteå har blivit den svenska batteriindustrins vagga. Här finns enormt bra förutsättningar för att producera grön el till konkurrenskraftiga priser. Men här finns också en stor kompetens som täcker en stor del av värdekedjan. Den kompetensen stärker vi upp ytterligare genom satsningen på ACE, säger Markus Norström, chef för affärs- och innovationsområde energi på RISE.

ACE är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Northvolt, RISE, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. Aktörerna har gått samman för att tillsammans skapa ett världsledande kompetenscenter som påskyndar elektrifieringen av samhället.

- ACE ska initialt försörja den framväxande batteriindustrin med kompetens och forskning i framkant. Men på sikt handlar det om säkra kompetensen som krävs för att elektrifiera hela samhället. Vi behöver vara innovativa, testa nya grepp och skapa nya utbildningar som snabbt möter marknadens behov av kompetens på alla nivåer.

ACE kommer att bli en motor för ny kunskap och kompetensförsörjning och får en avgörande roll i den omställning som världen står inför. Det är en minst sagt spännande resa som tar sin början i norra Sverige. Högst på agendan just nu står rekrytering av en verksamhetsledare.

- Rollen är en unik möjlighet att bidra till framväxten av en helt ny industri. Det är en chans att på riktigt vara med och påverka hur vi utbildar, ställer om samhället och rustar människor med rätt kompetens. Vill man bygga, testa och tänka nytt i en tillåtande miljö som kommer generera stora ringar på vattnet, då är det här man ska vara, avslutar Katarina.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till cookies.