Energiomställningen handlar primärt om människor och sekundärt om teknik

Det är inte givet hur framtiden ser ut men vi vet att den formas av val vi gör idag. Ibland är det enkelt. Vi tar ett beslut och det är väldigt tydligt vad det leder till och när eventuella konsekvenser inträffar. Andra gånger är det extremt komplext. En del val leder till saker som både är svåra att greppa och som dessutom inträffar i en avlägsen framtid.

Samhällets hållbara energiomställning landar i den senare kategorin. Det är en stor fråga som är svår att ta till sig.

- Vi hamnar ofta i diskussioner om kärnkraft eller vindkraft när vi egentligen behöver lyfta blicken och ta ställning till vilken typ av framtid vi vill ha. Först när vi bestämt oss för det kan vi diskutera vilka tekniker som hjälper oss att skapa den, säger Anna Krook-Riekkola, biträdande professor inom energivetenskap vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Representanter från olika delar av samhället bidrar i forskningen
För att bredda förståelsen för energiomställningen och människans roll i den, initierar Arctic Center of Energy (ACE) ett forskningsprojekt med namnet Energy Futures of Northern Sweden som leds av Anna Krook-Riekkola.

- Norra Sverige är först ut i omställningen så det känns naturligt att vi tar ansvar för att initiera forskning som påskyndar utvecklingen mot en hållbar framtid. Det behövs mer kunskap om människans roll i omställningen och jag är övertygad om att resultatet av forskningen kommer att vara till nytta för långt många fler än oss i norra Sverige, säger Ida Lindh, FoU-strateg på Campus Skellefteå och styrgruppsmedlem i ACE.

Forskningen som startar under hösten 2022 är tvärdisciplinär och praktisk till sin karaktär. En stor del av arbetet genomförs i form av workshops med deltagare från både näringsliv, akademi och civilsamhälle i norra Sverige.

- Energiomställningen är komplex men vi måste våga lita på att människor vill och kan förstå om de ges en chans. Därför tror vi på en metod där vi bjuder in människor från hela samhället att delta i övningarna och bidra till forskningen, berättar Anna.

Fiktiva berättelser om framtiden skapar engagemang
Inspirationen kommer från Arizona State University som är världsledande inom forskning om hållbarhet och där Anna gästforskade under våren 2022. I Arizona har man bland annat genomfört liknande workshops och paketerat resultatet i fiktiva berättelser om framtiden.

- Vi kallar det vetenskapligt baserad storytelling och vi kommer att göra något liknande här men med fokus på norra Sverige. Målet är att det i juni 2023 ska finnas en bok där olika framtidsscenarier beskrivs på ett sätt som vidgar människors perspektiv kring den hållbara energiomställningen i norr. Förhoppningen är att berättelserna ska hjälpa människor att diskutera vilken framtid de vill se, ge en förståelse för vad olika vägval innebär och skapa motivation att engagera sig, fortsätter Anna.

Energy Futures of Northern Sweden har fått finansiering från ACE. Förutom att ta fram berättelser om framtiden så syftar projektet även till att bygga kompetens och stärka samarbetet mellan parterna i ACE och andra ledande aktörer inom samhällets hållbara energiomställning.

- Framtiden är öppen vad gäller energisystemets design. Även om dagens infrastruktur påverkar hur vi använder energi idag och hur fort omställningen kan gå, så definierar den inte framtidens energisystem – det gör i stället vi. Om vi ska lyckas skapa en rättvis omställning och en hållbar framtid så måste vi jobba tillsammans. Där har ACE en viktig roll att samla intressenter och skapa plattformar för konstruktiva diskussioner om framtiden som påskyndar arbetet. Därför är jag otroligt glad över att forskningen drivs inom ramen för ACE, avslutar Anna.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till cookies.