Utbildning/Kompetensförsörjning

ACE arbetar med kompetensförsörjning inom utbildningar på SeQf nivå 4-8
Gymnasie/VUX(4), YH (5), Universitet Grundnivå (6), Avancerad nivå (7), forskarutbildning (8)

Samverkande utbildningsanordnare
VUX i Skellefteå (yrkesutbildningar)
Skellefteå YH (yrkeshögskola)
Luleå tekniska universitet

Samverkar med Skellefteå Science Center (Exploratoriet)

Pågående utbildningar
Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet
(YH)Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser (YH)Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning (YH)

Kommande utbildningar

Forskarskola samhällets elektrifiering (LTU, 2023)
Master Elektrifiering (LTU, H23)
Master Batteriproduktion (LTU, planerad H24)
Snabbspår Energiteknik H22 (LTU/Arbetsförmedlingen)
Snabbspår Elkraftteknik H22 (LTU/Arbetsförmedlingen)
Kvalitetstekniker (VUX, 2022)

Genomförda utbildningar

Snabbspår Energiteknik H21 (LTU/Arbetsförmedlingen)
Snabbspår Elkraftteknik H21 (LTU/Arbetsförmedlingen)
Snabbspår Drift & underhållsteknik H20 (LTU/Arbetsförmedlingen)
Sommarkurs 2020 – Batterier för ett hållbart samhälle: från råmaterial till battericeller